Znalosti v oblasti drahých kovů – základní stupeň

Kurz je určen pro širokou veřejnost, ale i pro obchodníky s drahými kovy. Kurz obsahuje základní znalosti nutné pro odborný a profesionální přístup k prodeji a zprostředkování prodeje drahých kovů. Tento kurz vznikl s cílem zvýšit kvalifikovanost a odbornou péči poradců. Kurz je zaměřen na obecně platné informace s ukázkami z praxe. Náš kurz neobsahuje komerční nabídku firem, které drahé kovy v České republice prodávají nebo zprostředkovávají.

Účastník získá základní informace o fungování kapitálových trhů, cenotvorbě zlata a stříbra, možnosti jednorázového nákupu, nebo spoření „ve zlatě“. Seznámí se s pojmy jako je akcie, dluhopis nebo zlatý standard. Dozví se také rozdíl mezi mincí a medailí, podvodných obchodech a historii zlata. Součástí textů určených pro samostudium jsou také odkazy na odbornou literaturu, internetové zdroje a zákony, které jsou pro pochopení problematiky drahých kovů včetně daňových náležitostí důležité. Pro ověření znalostí slouží online závěrečný test.


Objednat

Pokračovat