Cestovní pojištění

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Program se zabývá tématikou cestovního pojištění. Je zde popsáno fungování tohoto druhu retailového pojištění. Jsou vysvětleny pojmy jako léčebné výlohy, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, storna, pojištění zavazadel a limity pojistného plnění.

Důraz je kladen na pochopení toho, jaké cestovní pojištění by si měl klient vybrat s ohledem na užitnou hodnotu. Je vysvětleno, co znamenají výluky, jakou roli hraje při cestování nadmořská výška a jak se posuzuje pracovní úraz. Je důležité vědět, na co si dát pozor a jak probíhá řešení pojistné události.

V poslední části programu jsou uvedena doporučení, týkající zajištění „klidné dovolené“ a je zmíněn i aktuální problém související s pandemií COVID–19.

Lekce

 • Úvod
 • Pojem cestovní pojištění
 • Pojem cestovní pojištění pokračování
 • Výluky – příklady z praxe
 • Ukázky dotazů klientů a odpovědí pojišťoven
 • Jak pojištění sjednat, jak probíhá řešení pojistné události, dlouhodobé cestovní pojištění
 • 5 pravidel, které vám zajistí klidnou dovolenou, COVID–19.
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

99 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,4 (232)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Důležité pojištění pro fyzické osoby a řada potřebných informací.“

„ok“

„velmi přínosné.“

„Uf.“

„Dobré zopakování informací o cestovním pojištění“

„Výborně, přehledně zpracováno. Vhodně doplněno o dotazy klientů a odpovědi.“

„super, stručné jasné“

„Dobré opakování a logický test bez záludností.“

„Velmi přínosné a praktické informace. Děkuji Vám.“

„zajímavé a zžitečné informace nejen pro klienty, ale i pro mě samoutnou, abych mohla klienta informovat“

„Velmi přínosné. Komentář vynikající. Jen tak dál. Děkuji.“

„Diners skončila činnost, karty už od 1.9.2022 nefungují.“

„Jasné a srozumitelné.“

„Možná jsem udělal někde chybu - ale - při závěrečném testu jsem poprvé nedosáhl požadovaného počtu bodů - nebylo pro mě zřetelné, jak se dostat na udělaný test, kde bych si odkontroloval správné odpovědi. Tato možnost se mi nabídla až po úspěšném absolvování, což je pozdě.“

„Dobré, jen zvuk je příliš potichu, ačkoliv mám nastaveno na maximum.“

„Kurz dobrý, ale uvedené odkazy nelze stáhnout. Při přepsání do vyhledávače na internetu uvedeno, že stránka již není k dispozici. Jedná se o brožury Bezpečně na lyže a Letní dovolená.“

„V kurzu člověk najde pár nových zajímavých informací, nicméně pan přednášející občas trochu drmolí.“

„i přes maximální nastavení hlasitosti není přednášející téměř VŮBEC slyšet!!! a časy studia neodpovídají v součtu celkovému času, který máte pod kurzem uvedený“

„Přednášející je fundovaná osoba, ale bohužel, má velmi špatný přednes.“

„špatně to počítá Čas, některé prezentace jsem musel sledovat 3x. Jestli takto budou fungovat i další prezentace, využiji příště jinou alternativu.“

„Dobrý den, nabyla jsem pocitu, že dostávám rady pro zájemce o pojištění a že se budu pojišťovat já osobně a ne, že se tímto "kurzem" mám vzdělávat.“

„prezentace je nezáživná, školitel není dobře slyšet“

„Asi chybně vložen jiný obsah. Celý obsah je pro neznalé klienty, ne pro poradce.“

„Nejhorší a nejdražší školení , kterého jsem se za 25 let praxe účastnila. Nepotřebuji, aby mi někdo předčítal obrazovku, umím číst. Příště přejdu k jiné společnosti. Jana Korbelská“

„Špatný zvuk. Je kurz určen pro klienty nebo pro pojišťovací poradce? Spíše pro klienty. Vychází ze starých informací rok např. 2019. Informace jdou napříč kurzem na přeskáčku a v jednotlivých kapitolách se mluví k jednotlivým tématům.“

„Kurz má mizivou úroveň, číst slidy naprosto unylým hlasem se nevydrží poslouchat dlouho, navíc chybí vtip, vyvolání zájmu, naprosto neprofesionální. Hlas uspavače hadů. Strašný.“

„Poslech tohoto kurzu bylo utrpení!!!“

„Pán neumí číst, některá slova nedočítá, zadrhává se, mluví nesrozumitelně, některá slova dokonce neumí přečíst. Prostě katastrofa tohoto pána poslouchat. Za tohle by měl platit nám všem, kteří ho musíme poslouchat a ne my jemu. Nehledě na to, že zatím v každém bloku, který jsem prošel, byla nějaká chyba. Čekal bych od Vás větší profesionalitu. Kontrola tabulek, kontrola výpočtů v předchozí kapitole atp. Nedovedu si představit, že něco podobného bych publikoval za peníze.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pojištění při financování bydlení

Pojištění při financování bydlení

Pojištění Kurz Online Následné vzdělávání
Úvod do kryptoaktiv - pokračování
Nové
Poptávka po úvěrech a změny v ekonomice

Poptávka po úvěrech a změny v ekonomice

Kurz Online Úvěry Následné vzdělávání