Daně v investování

Nové
Daně v investování
Investice
Kurz
Online

Během 23 minut vám daňový poradce vysvětlí obecné principy zdanění příjmů z investic. Řeč bude hlavně o zdanění příjmu z akcií, dluhopisů, příjmů ze soukromého životního pojištění, penzijních produktů nebo jakými způsoby se daní například různé druhy renty. Podíváme se na příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, ostatní příjmy podle § 10 ZDP, rozdíly mezi srážkovou a progresivní sazbou daně. Zjistíte, na co si dát pozor u movitějších klientů s příjmy nad 1,8 mil. Kč a nad 5 mil. Kč. Informace v kurzu jsou platné pro zdaňovací období za rok 2022. Přístup k obsahu vám zůstane do 31.12.2023.

Obsah

 • Příjmy z kapitálového majetku § 8 ZDP
 • Ostatní příjmy § 10 ZDP
 • Sazba daně z příjmů fyzických osob 
 • Závěr

V kurzu se naučíte:

 • Co spadá do příjmů z kapitálového majetku
 • Jak se daní tuzemské příjmy a zahraniční příjmy
 • Co spadá mezi ostatní příjmy
 • Kdy je aplikována srážková daň 15 % a kdy naopak není
 • Které příjmy jsou od daně osvobozené
 • Kdy je třeba hlásit příjmy správci daně i když nevzniká povinnost daň odvést
 • Kdy je sazba daně 15 % a kdy 23 %
 • Jaký měnový kurz lze využít pro přepočet do českých korun
 • Kdo musí zdaňovat příjmy v případě společného jmění manželů

Průběh

 • Přístup k obsahu kurzu máte do 31.12.2023
 • Kurz je vhodný pro úplné nováčky i pro zkušené poradce, kteří potřebují doplnit znalosti v oblasti daní.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat emailem nebo telefonicky. 

Lektoři

Jsem členem Komory daňových poradců zapsaný pod evidenčním číslem 4777. Mám více než desetileté zkušenosti se zpracováním daňových přiznání a poradenství pro právnické i fyzické osoby.

Daňové poradenství je právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech které s nimi přímo souvisí. Zajistím správné splnění daňových a odvodových povinností včetně komunikace s finančními úřady a dalšími orgány státní správy. Samozřejmou součástí mých služeb jsou konzultace a poradenství v ekonomické oblasti.

Honza Čížek působí ve finančnictví již 14 let. Začínal přímo v pojišťovně na úseku podpory při pojistných událostech v neživotním pojištění. Dále působil jako finanční poradce ve větších poradenských společnostech, které fungovaly na bázi MLM a posléze i jako junior manažer. V poslední z nich se začal z větší části zabývat vzděláváním poradců a do toho vnášel své zkušenosti z poradenské praxe.  Posledních 8 let se již naplno věnoval pouze vzdělávání finančních poradců, srovnávání produktů pojištění, investic a úvěrů a tvorby metodiky pro posouvání od zprostředkování k poradenství.

Ve VECTOR Certifikace působí jako lektor, kde propojuje praktické příklady z práce s klienty a legislativní požadavky na provozování této profese. Do svých vzdělávacích aktivit rád používá analýzy a statistiky, aby tím podpořil argumenty finančních poradců při jednání s klienty.

Jeho motto je: „Mou misí ve finančním poradenství je získat tomuto oboru důstojné postavení vedle dalších odborných podnikatelských profesí.“

290 Kč
včetně DPH

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pojistný podvod – odhalování a prevence

Pojistný podvod – odhalování a prevence

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Úvod do kryptoaktiv - pokračování
Likvidace pojistných událostí v životním pojištění

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Úvod do velkých pojistných rizik

Úvod do velkých pojistných rizik

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění