Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Program se zabývá tématikou ochrany spotřebitele a vysvětluje fungování finančního arbitra. Je zde jednoduše a srozumitelně uvedeno 10 hlavních bodů, které vysvětlují fungování finančního arbitra ve vztahu ke klientům. Program podrobně popisuje 6 oblastí, které spadají do jeho kompetence. Důraz je kladen na oblast pojištění, zejména pak na životní pojištění, které je v kompetenci finančního arbitra. Jsou zodpovězeny často kladené otázky, které vznikají na straně klientů.

V druhé části programu je vysvětlena oblast ochrany spotřebitele, která se týká jak EU, tak i legislativy v ČR. Je vysvětlena role podnikatele a spotřebitele. Najdete zde i doporučené informační zdroje, které přispívají k celkové orientaci v této problematice.

Program je možno doporučit finančním poradcům, kteří uzavírají s klienty smlouvy, a to i v oblasti úvěrů a stavebního spoření, protože i tato oblast spadá do kompetence finančního arbitra. Ochrana spotřebitele je tématem, ve kterém by se měl orientovat každý, kdo je v kontaktu se spotřebitelem a poskytuje mu služby.

Lekce

 • Úvod (1:08)
 • Finanční arbitr a právní aspekty (5:18)
 • Finanční arbitr v 10 bodech (3:11)
 • Působnost finančního arbitra 6 oblastí (19:18)
 • Často kladené otázky klientů (14:37)
 • Ochrana spotřebitele (10:49)
 • Doporučené informační zdroje a závěr (6:18)
 • Praktická ukázka internetových zdrojů (7:58)

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, § 2 odst. o:

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

69 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina na pojištění

Hodnocení kurzu

4,5 (280)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„velmi užitečné“

„jednoduché a přínosné“

„Vhodně přednášené pro posluchače.“

„Trochu mě to potrápilo..“

„ok, přehledně a jednoduše podané informace, otázky v testu položené jednoduše, možnosti odpovědí jasné“

„Velmi dobře prezentováno, srozumitelně.“

„zajímavé, získala jsem nové informace, které mohu v životě (zaměstnání) využít“

„To šlo.“

„Obsahově fajn, stručné, žádná zbytěčná vata. Uvítal bych možnost stažení prezentace (třeba v PDF) pro pozdější využití obsažených info (opakování, doučení apod.), pouze pro vlastní potřebu. Zejména v tomto, ale i možná i dalších tématech (kurzech) se to může hodit.“

„Vše v pořádku“

„Moc jsem si to užil, je to vynikající pomůcka a velice prospěšné při poskytování služeb klientům.“

„Nemám doposud žádnou zkušenost.“

„Výklad se mi líbil. Je zajímavý a snadno zapamatovatelný“

„dost poučné“

„Děkuji za přínosné informace.“

„Spousta užitečných rad a odkazů, které jsou důležité pro informaci našich klientů“

„Výborné školení. Spoustu informací jsem si upřesnil. Děkuji.“

„Obsažená témata se mi líbila, a forma, jakou se témata představovala mi vyhovuje. Opakování je matka moudrosti a některá témata, která až tak často nepoužívám je dobré si po čase zopakovat. A praktické případy ze života, které uvádíte, jsou výborným způsobem osvěžení zkušeností a klient je ocení.“

„Užitečné informace pro spotřebitele.“

„Obsahově a tématicky se mi kurz líbil. Jen si myslím, že by mohl být kratší, protože se některá témata v jednotlivých kapitolách opakovala, a to i několikrát, případně byla vykládána jen trochu z jiného pohledu.“

„chybí kontrola správných odpovědí“

„Ze všech kurzů následného vzdělávání je tento nejslabší. Bohužel pan inženýr téměř výhradně četl prezentaci, bylo to velmi nezáživné. Na druhou stranu chápu, že toto téma není snadné zpracovat v zábavné formě (přesto mám za to, že by to šlo lépe).“

„horší kvalita zvuku“

„Zábavnost 0%.“

„raději bych měla možnost si text jen přečíst.“

„sledování zamrzalo, error, velké problémy:-((((“

„Nevyhovoval mi lektor, který nevýrazně a s přeřeky formuloval text.“

„Velmi nudné. Lektor až na výjimky pouze předčítal text z prezentace. Jeho účast zbytečná.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti
Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Pojištění Kurz Online Následné vzdělávání
Trendy v autopojištění

Trendy v autopojištění

Pojištění Kurz Online Následné vzdělávání
Úvod do velkých pojistných rizik

Úvod do velkých pojistných rizik

Pojištění Kurz Online Následné vzdělávání