Jak pojistit kyberútok a jeho dopady

Nové
Jak pojistit kyberútok a jeho dopady
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

V programu se dozvíte, s jakými kybernetickými riziky se můžete setkat. Je vysvětlen pojem dopad rizika a zranitelnost. Zvlášť jsou popsána rizika pro fyzickou a právnickou osobu. V podobě grafů jsou vysvětleny napáchané škody a druhy útoků. Podrobně jsou vysvětleny ty nejčastější: Malware je škodlivý software využívaný k provádění útoků na zařízení uživatele; Ransomware je navržený tak, aby šifroval soubory oběti, a poté je vydíral zaplacením výkupného za získání dešifrovacího klíče. Účastník se dozví, jak posílat bezpečně citlivá data emailem a jak například nastavit hesla pro přihlášení do důležitých aplikací.

Celá třetí lekce je věnována možnostem pojištění internetových rizik pro domácnosti a kybernetickému pojištění pro firemní klientelu. Účastník programu získá komplexní pohled na tuto velmi důležitou, ale složitou, problematiku, která stále více vstupuje do našich každodenních životů, jak v soukromí, tak i na pracovišti. Nerespektování základních pravidel kybernetické bezpečnosti může způsobit obrovské finanční škody a někdy i ztrátu nenahraditelných informací. Znalost a povědomí může naopak škodám předcházet. A pojištění pak může kompenzovat jejich ekonomický dopad.

Lekce

 • Kybernetická rizika
 • Druhy kyberútoku a obrana
 • Možnosti pojištění kybernetických rizik
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Petr Kratochvíl, MBA, Doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D., Ing. Hynek Petrák
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny 30 minut
Publikováno: 9. 6. 2022
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Martin Kursch je CIO pro střední a východní Evropu společnosti Schneider Electric a má na starosti management informačních technologií ve 20 zemích světa včetně Izraele. Je certifikovaným odborníkem v oblasti GDPR a kyberbezpečnosti.

Zároveň se v rámci vrcholového managementu společnosti podílí na řízení kybernetických rizik, protože kybernetická bezpečnost je pro společnost Schneider Electric jako předního dodavatele zařízení kritické infrastruktury klíčová.

Hynek Petrák je technickým ředitelem celosvětového penetračního týmu (red team) a etickým hackerem společnosti Schneider Electric. Díky svým úspěchům a vysoké kvalifikaci získal prestižní certifikáty SANS/GIAC GSEC, GPEN. Je certifikovaným odborníkem v oblasti GDPR a kyberbezpečnosti.

CEO, Froglet, s.r.o.
Kanceláře – Strakonice, Písek, Sadská, Kyjov
člen ČASF a finanční akademie Zlatá koruna

Praxe ve financích
– od 2002 Kapitol
– od 2013 Froglet – zakladatel, CEO
– od 2022 Froglet – partner Broker Trust

599 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

2 hodiny 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,6 (48)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Děkuji za vynikající výklad špičkových odborníků na problematiku bezpečnosti v kyberprostoru a prevenci ochrany před útoky v kyberprostoru .Velmi podnětné nejen pro práci finančního poradce, ale i pro běžné občany.“

„Opravdu srozumitelně vysvětleno.“

„nejlepší kurz, hodnotím maximálně pozitivně.“

„Jednoznačně přínosný kurz, obzvláště do této doby. Perfektní teoretický výklad od expertů, prakticky podané info pro pojišťovací praxi - co lze pojistit a jaké formy plnění lze očekávat v konkrétních případech.“

„dozvěděl jsem se soustu nových informací“

„Dobré“

„je to složitá oblast, bylo to velmi zajímavé, špatne bylo vidět na grafy“

„Kurz byl pro mne přínosný, obsahově bohatý a lze říci, že splnil má očekávání. Uvítal bych na jednom dvou příkladech detailnější vysvětlení postupu pojišťovny při řešení škody kybernetického pojištění, i když ty kroky byly v kurzu naznačeny. Vhodná by byla i detailnější analýza českého trhu, tzn. jaké škody se zde staly v posledních letech a jak se s nimi pracovalo - třeba i za cenu hosta z pojišťovny, který vysvětlí aktuální postoj pojišťoven a na praktických příkladech uvede běžné limity/hranice pojištění. Více informací o českém trhu pak prakticky pomůže zprostředkovateli při práci s kybernetickým rizikem a to je také jeden z cílů následného vzdělávání. Jednu hvězdičku jsem ubral v hodnocení z toho důvodu, že mi místy přišel projev pana Kratochvíla ne příliš plynulý, hledající správnou formu popisu problematiky a pak mi chvíli trvalo si výsledný popis pospojovat tak, aby mi dal smysl. Na druhou stranu je třeba uznat, že popisovat toto téma není opravdu jednoduché. Pokud by to bylo možné, ubral bych jen 1/2 hvězdičky. Souhrnně však děkuji, byl to jeden z nejpovedenějších kurzů, který jsme měl tu možnost k tomuto tématu slyšet.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Pohled na trhy - minulost, současnost a předpokládaný výhled

Pohled na trhy - minulost, současnost a předpokládaný výhled

Investice Kurz Online Následné vzdělávání
Nové
Investiční akademie zakončená akreditovanou zkouškou
Cestovní pojištění (v době covidové)

Cestovní pojištění (v době covidové)

Kurz Online Pojištění Následné vzdělávání