Likvidace pojistných událostí v životním pojištění

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

V programu se dozvíte, jak probíhá hlášení a likvidace v životním pojištění. Co všechno pojišťovna kontroluje při likvidaci. Jaké jsou specifika likvidace u různých typů pojištění, konkrétně v oblasti životního pojištění, úrazového pojištění a pojištění nemoci. Jak je možné popsat „úraz“, včetně příkladů z praxe. Zmíníme krátce i případ pojistného podvodu.

Lekce

 • Základní pojmy a navazující procesy
 • Škodní hlášení a úkony likvidátora
 • Možné výsledky likvidačního šetření
 • Specifika likvidace z oblasti životního pojištění
 • Specifika likvidace z oblasti úrazového pojištění
 • Specifika likvidace z oblasti pojištění nemoci
 • Pojistný podvod a závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Bc. Robert Pavlát, MSc, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 3 hodiny
Publikováno: 4. 2. 2022
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Bc. Robert Pavlát, MSC se pohybuje na finančním trhu od roku 1994. Působil v několika pojišťovnách, konkrétně Generali, AXA, Aegon. V pojišťovnách prošel prakticky celou oblast správy smluv od sjednání, přes úpis rizika až po likvidaci pojistných událostí. V současné době je manažerem pro klíčové zákazníky v NN Životní pojišťovně.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

250 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

3 hodiny na pojištění

Hodnocení kurzu

4,7 (250)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„velmi pěkný kurz, praktický, srozumitelný, přínosný. Robert velmi poutavě a nenuceně přednášel. Víc takových!!!!“

„zajímavý a pěkný rozhovor, uvedení případů z praxe“

„Důležité informace pro zprostředkovatele o průběhu likvidace pojistné události a nové termíny, které byly vysvětleny.“

„Velmi zajímavé jsou praktické příklady, jelikož to zatraktivní odbornou část. Super. Jen malá zpětná vazba - slidy nejsou moc čitelné a nejsou na plnou obrazovku. Díky.“

„perfektní školitel !“

„Zajímavé, přínosné, srozumitelné. Velmi příjemný projev lektora.“

„Velmi prospěšné informace, které jsou podány přehledně a věcně. :)“

„velmi zajímavá forma prezentace včetně příkladů z praxe, za mě velice zdařilé a "uživatelsky" příjemné a pochopitelné“

„Zajímavé. Něco nového. Pěkně zpracované.“

„Výborně připraveno“

„vše ok“

„Velmi informativní a jasný precizní výklad přednášejícího a trefné doplňující otázky Ing.Škváry :-)“

„Náplň kurzu je výborná a poučná. Nejsou ale vidět "slajdy" na které se školitel odkazuje. Bohužel, ne vždy je rozumět panu moderátorovi-to je ale jen dílčí nedostatek. Kurz je opravdu fajn.“

„dozvěděl jsem se praktické věci“

„Trochu problému za započítávání času, ale jinak dobré.“

„Kurzu jsem se hodně bála, ale nakonec jsem ho zvládla. Výklad Roberta Pavláta byl srozumitelný a dobře zapamatovatelný.“

„Doporučuji doplnit vysvětlení: datum vzniku pojistné události.“

„Skvěle vše osvětleno, jen škoda, že občas problém se zvukem.“

„Výklad super, nízká hlasitost, kamera by měla více zabírat text na plátně.“

„Moderátor opakovaně skáče do řeči, ale jinak skvělý výklad od hosta.“

„poučné, jen bylo špatně vidět na slady“

„Životní pojištění může mít klient sjednáno u více pojišťoven a v případě vzniku pojistné události má právo na plnění ze všech uzavřených pojistných smluv. Domnívám se, že se tedy nejedná o pojistný podvod. Chápu ale, že v příkladu uvedeném v Robertově výkladu šlo od prvopočátku o plánované neoprávněné obohacení a snahu poškodit všechny zainteresované pojišťovny...“

„velmi zajímavý obsah. Pozitivně hodnotím zkušenosti lektora i přednes. Bylo by dobré, tu prezentaci zobrazovat na celé obrazovce, místo záběru přes stůl. Obzvlášť, když lektor rozvíjí nějakou problematiku, co má jen on před očima.“

„Záběry byly pouze na školitele a ne na tabuli, jinak přehled pana školitele byl vynikající.“

„Vadilo mi, že nebyla zblízka zabírána tabulka. Jinak likvidátor SUPER.“

„v kurzu mi vadila velmi krátká sekvence psaného textu, navíc v nevhodné vzdálenosti od obrazovky, pro vizuální paměť je to nevýhoda“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Videokurz na pojištění – teoretická část

Videokurz na pojištění – teoretická část

Kurz Online Certifikace Pojištění
Trendy v autopojištění

Trendy v autopojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek
Nové
Velká pojistná rizika v praxi

Velká pojistná rizika v praxi

Kurz Následné vzdělávání Pojištění Online