Odborná péče při distribuci pojištění

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Kdy se můžete dozvědět informace přímo od advokáta, který se zaměřuje na finanční služby? Právě v našem kurzu následného vzdělávání na pojištění s názvem „Odborná péče při distribuci pojištění“.

Dozvíte se, jak důležité je odpovědně hledat optimální řešení v rámci odborné péče. Pochopíte, že i vy můžete být součástí zlepšování produktu a přispět tak k ochraně vašich zákazníků.  Uvědomíte si, že co nejdetailnější vyplnění záznamu z jednání slouží i k vaší ochraně. Ještě se dozvíte mnoho dalších praktických informací a doporučení z pohledu právního experta Matúše Kovačiče z advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík.

Lekce

 • Úvod
 • Přesahy odborné péče
 • Informační povinnosti
 • Cross selling a střet zájmů
 • Doporučení a rada
 • Záznam z jednání

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Matúš Kovačič, Jan Čížek
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 2.12.2022
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, § 2 odst. o):

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Honza Čížek působí ve finančnictví již 14 let. Začínal přímo v pojišťovně na úseku podpory při pojistných událostech v neživotním pojištění. Dále působil jako finanční poradce ve větších poradenských společnostech, které fungovaly na bázi MLM a posléze i jako junior manažer. V poslední z nich se začal z větší části zabývat vzděláváním poradců a do toho vnášel své zkušenosti z poradenské praxe.  Posledních 8 let se již naplno věnoval pouze vzdělávání finančních poradců, srovnávání produktů pojištění, investic a úvěrů a tvorby metodiky pro posouvání od zprostředkování k poradenství.

Ve VECTOR Certifikace působí jako lektor, kde propojuje praktické příklady z práce s klienty a legislativní požadavky na provozování této profese. Do svých vzdělávacích aktivit rád používá analýzy a statistiky, aby tím podpořil argumenty finančních poradců při jednání s klienty.

Jeho motto je: „Mou misí ve finančním poradenství je získat tomuto oboru důstojné postavení vedle dalších odborných podnikatelských profesí.“

Matúš Kovačič je advokát, který se ve své praxi zaměřuje na finanční služby, a to především na bankovnictví, cenné papíry, veřejnoprávní regulace finančních instituci, kolektivní investování a pojišťovnictví.

Matúš Kovačič je avokátem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Studoval rovněž na Právnické fakultě Univerzity Helsinky ve Finsku. Matúš Kovačič je členem České advokátní komory.

90 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

1 hodina 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,3 (308)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu (308)

„Již vloni jsem vyjádřil přání, delší dobu zabírat informační tabuli, než přednášející, abych stihl přečíst, co je na tabuli napsáno, případně si zhotovit nějaké poznámky. Za kladné vyřízení Vám předem srdečně děkuji.“

„výborný přednášející“

„Celkem zajímavé skutečnosti, které osvěží naše znalosti“

„Videa jsou plně srozumitelná.“

„Odborná péče je velmi důležitým parametrem poradce, bylo zajímavě vysvětleno.“

„Pán byl velice chytrý, ale příště prosím ať raději mluví slovensky.“

„Přednáška byla zajímavá a pro mně inspirující, zároveň vyvolala ve mně nápad pro vylepšení jednoho obchodního případu, a větší efektivitu práce na Záznamu z jednání.“

„jupí“

„Celé školení bylo perfektní“

„Děkuji. Výborný kurz, výborný lektor. Neskutečné, jak je možné sousloví "Odborná péče" rozvést do takového množství právních norem. Ve svém důsledku jde o urážlivé posuzování a poučování člověka = klienta (... když mluvíme o rozumu klienta, průměrném rozumu nebo klient byl srozuměn) a degradaci člověka = zprostředkovatele (musí, musí, musí - nesmí, nesmí, nesmí, boj se, "varúj"...) Opomenuto, že člověk = klient má právo projevit svou vůli, např. že nesděluje svoje finanční situace (kolik spotřebuje, kolik vydělává,...). Sběr těchto informací je pro výpočet pojistného nadbytečný. Potažmo diskriminační. Vydělávám "málo", tak mi není dovoleno chtít ižp? Koupil jsem auto za 1 mil. Kč, také se mě neptali, kde jsem na to vzal a jaké mám měsíční výdaje, kolik mám závazků. "... Máte povinnost vypovídat, respektive zaznamenat. Vše, co neřeknete, respektive nezaznamenáte, může být použito proti Vám! ..." :)“

„Moc hezky zpracované a je vidět že pánové vědí o čem mluví. A je dobře že je to rozděleno do několika bloků.“

„Velmi zajímavé a poučné opět a souhlasím s těmito testy ať se člověk neustále zlepšuje :)“

„Trochu mi vadil česko-slovenský a v určitých částech velmi rychlý výklad pana lektora.“

„problém se vyskytl, nezapočítavala se mi celá doba strávená u školení :-(“

„Kde to je možné, méně používat výrazy v anglickém jazyce.“

„Prezentovat prosím buď v mateřském jazyce lektora nebo musí mluvit správně česky, nedalo se to poslouchat.“

„Text, který byl uveden na monitoru, byl ukazován velice krátce a nedal se ani celý přečíst, na tož ho nějak pochopit.“

„Odborně zdatný lektor ale jeho rychlá řeč a způsob vyjadřování (právnická mluva) , nedostatečná artikulace, (česko slovenské přebrebty) nejsou vhodné pro lektora.“

„Projev přednášejícího byl monotónní až uspávající s velmi rychlou mluvou, což bohužel nevede k úplnému soustředění.“

„Byl to užitečné“

„VHODNĚJŠÍ BY BYLO, KDYBY LEKTOR PŘEDNÁŠEL VE SVÉM RODNÉM JAZYCE - SLOVENSKY.“

„Nízké hodnocení mi vyplynulo ze srovnání s obdobnou přednáškou Mgr. Trusky. Oba advokáti jsou na vysoké odborné úrovni, ale Mgr. Kovačič mluví často tak, že jen ze souvislosti lze pochopit, co chtěl říci. I některé slidy by chtěly vysvětlení, např. rozsudek citovaný v záznamu z jednání (IV) jsem si musel jinde vyhledat, abych pochopil, o jakou stěžovatelku jde, a tak porozuměl souvislostem.“

„Vadilo mi časté zadrhávání, přeříkávání a až zbrkle rychlé prezentování přednášejícího.“

„Lektorovi nebylo mnohdy rozumět pro drmolení a zbytečné opakování slov.“

„hodně složitý dost odborných výrazů které se používají spíše mezi právníky daného oboru“

„školící je neprofesionál , koktá a není mu rozumět“

„Opět školícímu jen těžko rozumět jak po stránce řečnické, tak i po stránce odborné.“

„Zmatená prezentace pana Kovačiče, jak formou (neschopnost se vyjádřit, zadrhávání v řeči, používání nesrozumitelných zkratek), tak i používání "českoslovenštiny". Pozn. Ovládám češtinu i slovenštinu, ale v případě přednášky pana Kovačiče bylo umění udržet pozornost k podstatě věci.“

„Advokát mluvil příliš rychle, to že je Slovák vadilo, ne u všech slov chápal správně význam.“

„Přednášející se zakoktává a opakuje se . Je to velmi nepříjemné a nedá se tak soustředit na výklad.“

„nuda“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Nový ZPOV („povinné ručení“) Přehled nejdůležitějších změn
Vliv inflace na investice a související rizika

Vliv inflace na investice a související rizika

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Kontrola u distributora pojištění

Kontrola u distributora pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění