Pohled na trhy - minulost, současnost a předpokládaný výhled

Nové
Pohled na trhy - minulost, současnost a předpokládaný výhled
Investice
Kurz
Následné vzdělávání
Online

Dozvíte se novinky v legislativě a v bonusové kapitole si prohloubíte také znalosti z oblasti penzijních produktů. Již je totiž uzákoněna daňově podporovaná alternativa ke spoření na důchod, takzvaný panevropský osobní penzijní produkt, na dohled je také účet dlouhodobých investic (resp. Individuální penzijní účet). V dalších lekcích se analyzují loňské výsledky Asociace pro kapitálový trh a následně se dozvíte o investičních nástrojích a jednotlivých třídách aktiv. Důležitým celospolečenským tématem je také trh nemovitostí a růst cen komodit. Předposlední lekce je věnována růstu inflace a úrokovým sazbám a prognóze ČNB. Celý rozhovor je doplněn o grafy a tabulky, takže získáte komplexní pohled na trhy a jsou naznačeny směry dalšího vývoje trhu.

Oba odborníci doplňují rozhovor o vlastní dlouhodobé zkušenosti, protože Conseq není jen distributorem, ale hlavně dlouhodobým předním producentem v oblasti investic a penzijních produktů. Cenné jsou také informace ze zahraničních trhů, které program následného vzdělávání vhodně doplňují o mezinárodní kontext.

Kurz je vhodný jako doškolovací kurz pro investiční zprostředkovatele a poradce.

Lekce

 • Novinky v legislativě a současnost
 • Bonusové video – penzijní produkty
 • Loňské výsledky z pohledu AKAT
 • O investičních nástrojích
 • O trhu nemovitostí 
 • O komoditách
 • Růst inflace a úrokových sazeb 
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Průběh

Zaměření: investiční poradce, investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny
Kurz je vhodný jako doškolovací kurz pro investiční zprostředkovatele a poradce.

Lektoři

Michal ve společnosti Conseq Investment Management pracuje v oddělení externí distribuce. Zde působí už 10 let. Nyní se v pozici Key Account Managera věnuje externím poradenským sítím v rámci celé ČR především školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti a především ve vztahu k nástrojům kolektivního investování. Vzdělávání v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů patří k jeho každodenní činnosti. Svoje odborné znalosti prezentuje i na sociálních sítích.

Volný čas věnuje především rodině. Zbytek času pak trochu sportu – dřív hlavně kolektivní; aktuálně nejvíce golf.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Ve společnosti Conseq Investment Management vede oddělení externí distribuce. Začal v Consequ před 15 lety kdy se podílel na vzniku oddělené péče o klienty a poradce. V současné době se v rámci oddělení podpory distribuce věnuje se svými kolegy školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti. Vystudoval VŠE v Praze, fakultu podnikohospodářskou.

390 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

2 hodiny na investice

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Kurz Online Pojištění Následné vzdělávání
Úvod do kryptoaktiv - pokračování
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek