Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Program se zabývá tématikou pojištění bytových domů a společenství vlastnictví jednotek. Jsou zde popsána nejčastější pojistná nebezpečí, jako je povodeň, záplava, vandalismus, nebo krádež. V textu jsou vysvětleny pojmy jako je FLEXA, all risk a živelná nebezpečí. Důraz je také kladen na pojištění odpovědnosti, výluky, asistenční služby a limity pojistného plnění. Příklady z praxe jsou vhodným doplněním teoretických informaci. 

Program obsahuje množství statistických údajů, které přispívají k lepší celkové orientaci v oblasti bytových domů. Aktuální informace z ČAP dávají pojištění bytových domů do širšího kontextu. Otázka pořízení bydlení a zajištění pojistné ochrany je důležitou záležitostí, která se týká všech druhů bydlení, které jsou v programu popsány. V závěru programu jsme si pro vás připravili modelový příklad pojištění bytového domu.

Lekce

 • Úvod
 • Cílová klientela
 • Předmět pojištění
 • Nejčastější pojistná nebezpečí
 • Nejčastější pojistná nebezpečí – živelná nebezpečí
 • Nejčastější pojistná nebezpečí – pokračování
 • Další rizika
 • Odpovědnost, asistenční služby
 • Shrnutí
 • Stanovení pojistné částky
 • Příklad kalkulace
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Jindřich Hájek, Marcela Hofmanová
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Jindřich Hájek se v pojišťovnictví pohybuje již od roku 1998, nejdříve jako všichni co začínají, začal i on v roli zprostředkovatele pojistných smluv. Po získání praxe začal pracovat jako asistent poradenské sítě v makléřské společnosti, kde začínal. Práce asistenta zahrnovala školení produktů pojišťoven, které měla společnost v nabídce a samozřejmě stále aktivní práce v terénu s klienty. Při této práci zjišťoval možnosti a podmínky různých životních pojištění na trhu a začal tyto zkušenosti předávat kolegům v praxi. 

Po určité době začal jednat s partnery společnosti jako specialista životního pojištění na vývoj životních produktů a jejich modernizaci a dodnes se tomu aktivně věnuje. Ve společnosti Bohemia Servis Finance a.s., ve které působí, pravidelně školí problematiku životních pojištění a možných připojištění k nim sjednávaných. Stále se věnuje komunikaci s partnery společnosti v rámci životního pojištění a školení vázaných zástupců. Na práci s klientem nezapomněl a věnuje se jí stále.

Specialista na pojištění bytových domů v Bohemika a.s. 

50 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

1 hodina na pojištění

Hodnocení kurzu

4,3 (295)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Dobře připravené a vysvětlené !“

„dobrý“

„Prezentace byla moc dobře zpracována“

„Výklad slabší než v lekcích předtím , je to i metodikou výkladu ale obsahově bez připomínek.“

„ok“

„Libili se mi lektoři jak vedli kurz.“

„Jasný výklad, vyhovovalo mi, že jsem přednášku viděla napsanou, ale zároveň byla i slyšet“

„Stručné, výstižné, se vším podstatným. Velice dobře připravená prezentace na dané téma. Zástupci společnosti Bohemika odprezentovali na výbornou.“

„Přínosné a poučné informace. Děkuji.“

„Přínosné, zajímavé, těším se na další. Děkuji.“

„Jasné, stručné, výstižné“

„v otázce povodní jsou dvě identické odpovědi jen jedna je však uváděna jako ta správná viz..Mapy ukazují rizikové zóny zasažení daného území povodní na území České republiky. Máme 4 povodňové zóny, kdy v zóně 4 je pravděpodobnost výskytu velké vody nejvyšší, v zóně 1 nejnižší. Mapy ukazují rizikové zóny zasažení daného území povodní nebo záplavou na území České republiky. Máme 4 povodňové zóny, kdy v zóně 1 je pravděpodobnost výskytu velké vody nejnižší, v zóně 4 nejvyšší. (Správná odpověď) v obou je 1 nejnižší a 4....“

„hodně pojmů“

„Lektoři byli nezáživní.“

„Kurz měl dynamiku a obsahoval základní informace a projev byl velmi příjemný. Líbilo se mi členění do menších částí. Uvítal bych více příkladů škod u prezentovaných nebezpečí doplněných o obrazovou dokumentaci, což se u této formy videoprezentace nabízí, a to i za cenu delšího kurzu. Pro připojištění skel bych neuváděl jako příklad poškození škodu způsobenou požárem, toto nebezpečí je pojištěno ve FLEXe a jsou vhodnější příklady pro připojištění. V případě újmy na zdraví s následkem smrti bych byl opatrný a v roce 2022 bych neuváděl doporučený limit 10 mil Kč, protože toto číslo zaznělo od Nejvyššího soudu v době příchodu NOZ a je postaveno na průměrném hrubém měsíčním příjmu caa 25tis Kč ale dnes je již dle ČSU vyšší 37,9tis Kč (dle postupu NS odpovídá hodnota lidského života 400násobku průměrného hrubého měsíčního příjmu, tj. aktuálně 15 160 000 Kč, a to by měl být doporučený minimální limit pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví).“

„1. přednášející by měl lépe artikulovat, 2. přednášející ale by si 5 hvězdiček zasloužila.“

„Otázka č.5 je nevhodně formulována. Likvidátor nebude hradit opravu poškozeného rozvodu vody z titulu opotřebení trubky (koroze), může však hradit poškození, které způsobila vyteklá voda.“

„kurz pojištění staveb formou dialogu byl zajímavější, lépe jsem udržela pozornost“

„Nic moc.“

„Rozdělené do příliš malých částí, nutné cca každé 3 min přepínat na další video :( Zpracováním mohlo být zajímavější, obsahově nutný základ dle PP.“

„Omlouvám se, vaše kurzy jsou ohromné, ale v tomto první lektor nebyl téměř slyšet i při maximální hlasitosti reproduktoru. Druhý už byl slyšet výborně .Pro poslech je to zásadní. Je možné. že i hůř artikuloval.“

„p. Hájek špatná kvalita zvuku - moc potichu“

„Pan Jindřich měl velmi špatný zvuk a oba roboticky přednes.“

„v novější době jsme zvyklí na bezprostřednější jednání školitele a poradců. Pouhé čtení textu mi se moc nelibí, některé parametry mi uniknou a musím to vracet zpět.“

„Absolvoval jsem celý balíček následného vzdělávání VECTOR (8 školení) a většina přednášek byla velmi zajímavá a poutavá. Tato přednáška ale byla velmi velmi nudná. Možná jsou pán a paní hodní lidé a dobří poradci, ale jsou velmi špatní přednášející. V podstatě jen četli připravenou prezentaci bez jakéhokoliv pokusu o zpestření. Školení prezentované takovou formou by Vector raději neměl nabízet - škodí to jeho dobrému jménu. Většinou nebývám tak krutě upřímný, ale tentokrát udělám výjimku. Byl to pro mě absolutně ztracený čas. Jen suše definovat jednotlivé pojmy není ničím přínosné.“

„kravina“

„Suchý výklad, v částech špatné ozvučení/ozvěny.“

„Kurz má mizivou úroveň, číst slidy naprosto unylým hlasem se nevydrží poslouchat dlouho, navíc chybí vtip, vyvolání zájmu, naprosto neprofesionální. Hlas uspavače hadů. Strašný.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Cestovní pojištění 2023

Cestovní pojištění 2023

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Videokurz na pojištění – teoretická část

Videokurz na pojištění – teoretická část

Kurz Online Certifikace Pojištění
Nové
Pojištění majetku a analýza potřeb

Pojištění majetku a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění