Pojištění majetku a analýza potřeb

Nové
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

V programu spoluautor unikátní metodiky pojištění retailového majetku okomentuje a představí metodiku pojištění majetku a analýzy potřeb založenou na faktech, kterou poradci mohou využít ve své praxi. Pro orientaci zprostředkovatelů pojištění může být cenným nástrojem, protože pojištění majetku je velice komplexní - na trhu je přes 40 rizik a navíc se různě kombinují pro jednotlivé pojištěné předměty.  

Dozvíte se o modulárním přístupu pojištění rizik, o důležitosti seznamu limitů specifických rizik a předmětů, o asistenčních službách i o tom, jak na analýzu potřeb.

Dále zodpovíme odpovědi na zapeklitosti v pojištění typu dvě hlavní stavby na téže parcele, dvojdomek nebo jak na fotovoltaické panely a mnoho dalšího.

Kurz je praktický a volně navazuje na skvěle hodnocený program „Pojištění vozidel a analýza potřeb.“

Lekce

 • Hlavní stavba a vybavení domácnosti
 • Vedlejší stavby, zahrada, věci mimo místo pojištění
 • Praktické otázky pojištění budov(y)
 • Stanovení pojistné částky
 • Pojištěná rizika
 • Sublimity pro specifická rizika či předměty
 • Pojištění odpovědnosti spojené s budovou
 • Asistenční služby a technické parametry pojištění
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jan Hofta; Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 2.12.2022
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Po studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT nastoupil do ČPP a poté následovalo 7 let v Allianz, kde vystřídal několik pozic spojených i s odpovědností za monitoring pojistného trhu či proklientský vývoj nových produktů. Následně se ve společnosti RIXO stal duchovním autorem jedinečného automatizovaného srovnávání pojištění. Nyní je součástí týmu Pillow pojišťovny, kde se věnuje mimo jiné přípravě metodik pojištění určených k veřejné diskuzi ve spolupráci s Martinem Podávkou. Jeho oblíbenou oblastí pojišťovnictví je pojištění privátního majetku.
 

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

150 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,8 (80)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„zajímavé, osvěžení a doplnění znalostí“

„perfektní Ing. Jan Hofta ve Vaší moderaci“

„Super, zajímavé, hezký výklad lektora.“

„V kurzu jsem si zopakovala některé vědomosti, které jsou potřeba v praxi. Uvádění příkladů z praxe mi pomáhá si lépe informace zpracovat.“

„Velice pěkné zpracované. Děkuji“

„Přehledně shrnuté pojištění majetku, snadno zapamatovatelné informace. Perfektní svižná prezentace usnadňující zapamatování nejvýznamnějších informací“

„Zase další moc zajímavé školení a vysvětlení aktuálních trendů v pojištění majetku a odpovědnosti občanů.“

„Zajímavé. Těším se na další...“

„Přednášejícím neustálé opakované "u nás v Pillow", nebo " to v jiných pojišťovnách" . Chyběla mi nestrannost, tak jako u jiných lektorů v kurzu následného vzdělávání pojištění (rozsah 15 hod) nebo následného vzdělání pro investice 2023. Závěr: po několikerém zopakování výše uvedeného mě kurz přestal bavit a vydržel jsem ho pouze z důvodu potřeby.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Trendy v autopojištění

Trendy v autopojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Tři fáze životního pojištění - 1) Sjednání pojištění
Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti
Pojištění při financování bydlení

Pojištění při financování bydlení

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění