Trendy v autopojištění

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Program se zabývá trendy, které se v souvislosti s pojištěním motorových vozidel na tuzemském trhu již vyskytují, nebo je lze v budoucnu očekávat. Jedná se hlavně o trendy ve využívání nových technických parametrů a technologií. Rozebereme společně způsob uzavírání smluv, vliv způsobu jízdy na výši pojistného, pojištění „on demand“, peer-2-peer pojištění a další témata.

Trendy se ale také budou týkat smluvního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. Program volně navazuje na program Pojištění motorových vozidel, kde je vysvětleno povinné ručení a havarijní pojištění.

Lekce

 • Vývoj stanovení sazeb
 • Rostoucí vliv pasivní a aktivní bezpečnosti
 • Co můžeme v budoucnu očekávat v oblasti pojištění?
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Roman Sznapka, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Mgr. Roman Sznapka pracoval od roku 2013 -2015 jako produktový manažer v Triglav pojišťovně. Zde se podílel na vývoji a správě všech retailových produktů neživotního pojištění: pojištění vozidel, pojištění majetku, cestovní pojištění, úrazové pojištění. Tvorbě a úpravě pojistných podmínek.

Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2019 nastoupil na pozici produktového manažera do České podnikatelské pojišťovny kde pracuje doposud. 

50 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina na pojištění

Hodnocení kurzu

4,4 (321)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„zajímavá přednáška“

„Za mne jednoznačně nejlepší kurz, které jsem slyšel.“

„nyní trochu odhad“

„OK“

„Super“

„Byly srozumitelně vysvětleny potřebné pojmy a doplněny příklady z praxe.“

„Velice zajímavá přednáška. Uvítala bych ale aktuální informace z předcházejícího roku, vzhledem k rychlosti vývoje technologií a návaznost pojišťovnictví.“

„Dal mi zabrat,hlavně Škodní frekvence za posledních 20let...“

„¨+“

„Velmi zajímavé, hlavně informace o nových trendech a technologiích.“

„Skvělé“

„Přínosné a poučné informace. Děkuji.“

„Zajímavé do budoucna. Zamyšlení poradce, co mě čeká jako zprostředkovatele.“

„Přínosné informace. Zajímavé.“

„zajímavé“

„příliš nudné“

„Zajímavé, ale trochu monotónní.“

„Zajímavé,poučné, pěkně se poslouchá, jen mi chybí některé informace o možnostech likvidace pojistné události v servisu“

„Na můj vkus už možná zbytečně moc podrobné, sice zajímavé, ale opět spíš jen statistické, teoretické, pro práci poradce téměř nevyužitelné. I tak děkuji.“

„Znovu rétorika, a slovo "atakovat" není platné české slovo navzdory užití politiky a zprávy. Vhodné by bylo říci Dosahuje.“

„nezvyklý způsob“

„Kurz sám o sobě byl fajn, ale test byl o ničem - dvě otázky odkazovaly na graf, který v testu nebyl. Otázky na statistiky z roku 2019 mi přijdou také bezpředmětné.“

„u pana přednášejícího se ztrácím, věcně super, ale mluva... eee apod.“

„Docela zajímavý rozhovor o současném a budoucím pojištění. Asi by to chtělo jít víc do konkrétnějších příkladů.“

„Kurz jsem si zapsal v očekávání diskuze i nad tématem elektromobility, ale toto téma v kurzu nebylo, pravděpodobně proto, že z obsahu bylo patrné, že je kurz již starší (opakovaně zmiňovaná coronavirová situace). Kurz o trendech bych tak doporučil každoročně aktualizovat. Proto mé hodnoceni je nižší.“

„Dobrý den, počet hodin v rámci školení je značně nepřehledné. Celkově je to zmatečné, vyvolávají pocit, že má člověk proškolených potřebných 15 hodin, avšak pak je dost překvapen, když tomu tak není.“

„otázky na statistiky jsou pro nás nepodstatné...“

„Dobrý den, tento kurz by byl zajímavý, ale neustále narušování přednášejícího eemmm, hmmm, eeee, bylo poměrně nepříjemné a narušující.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Vliv inflace na investice a související rizika

Vliv inflace na investice a související rizika

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Velká pojistná rizika v praxi

Velká pojistná rizika v praxi

Kurz Následné vzdělávání Pojištění Online
Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Pojištění majetku a analýza potřeb

Pojištění majetku a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění