Životní pojištění a možná připojištění

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Program se zabývá tématikou životního pojištění a k němu patřících připojištění. Jsou zde popsány ve stručné formě jednotlivé části životního pojištění. Konkrétně: Pojištění invalidity, pojištění smrti, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění vážných onemocnění, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění denního odškodného z úrazu a pojištění pobytu v nemocnici.

V textu jsou charakterizována jednotlivá pojistná rizika a návrh jejich vhodného nastavení respektive správného použití. Na závěr je uvedena i koncepce výběru vhodné pojistky a metodika nastavení pojistných částek.

Jedná se o velmi závažnou problematiku, která může mít neblahý dopad na finanční situaci klientů, pokud je produkt zvolen a nastaven nevhodně. Proto by se měl s jeho obsahem seznámit každý pojišťovací zprostředkovatel, který distribuuje životní pojištění.

Lekce

 • Úvod
 • Životní pojištění a možná připojištění z pohledu zákona
 • Pojištění invalidity
 • Pojištění smrti
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění vážných onemocnění
 • Pojištění pracovní neschopnosti
 • Volba vhodného produktu životního pojištění pro konkrétního klienta
 • Správné nastavení rozsahu krytí a pojistných částek
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 5 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 4 otázky (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Michal Kuzněcov a Robert Stejkora
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Michal Kuzněcov se ve financích pohybuje a podniká od roku 2007.
Působil 7 let v jedné z největších finančně poradenských firem, kde kratší dobu vedl menší tým. V roce 2017 se osamostatnil a následně založil vlastní společnost se zaměřením na placené poradenství. Několik let natáčí vzdělávací videa pro veřejnost na YouTube.

Spoluzakladatel a spolumajitel finančně poradenské kanceláře Experti na finance. Člen rady Asociace finančních poradců České republiky. Robert se finančnímu poradenství věnuje více jak 15 let. Jeho primárním zájmem je povznést obor finančního poradenství na vyšší úroveň, než kde je nyní. Jednoduše proto, aby se finanční poradci za toto označení nemuseli stydět.

89 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina na pojištění

Hodnocení kurzu

4,7 (241)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„kurz super“

„přínosné“

„Zajímavé a dobře pochopitelné prezentace. Děkuji také za zmínění, že velkou odpovědnost za pověst životního pojištění máme my, finanční poradci.“

„Jsem spokojená.“

„ok, přehledné, jasné otázky a definované možnosti odpovědí“

„Tématicky a obsahově velmi dobré. Jen zvukový doprovod (hlasy školitelů) byl na horší úrovni, než jsem u VECTOR zvyklý, ale možná jsem měl problém na svém PC.“

„Povedení prezentace bylo velmi konkrétní a bylo vysvětleno zajímavým stylem.“

„Robert a Michal jsou kolegové z AFPČR. Jejich práce a zkušeností si vážím. Na tomto kurzu je vidět, že ho vytvořili praktici, ačkoliv moje metody se od jejich odlišují, ale 100 poradců, 100 způsobů práce. Za mě, kurz 10 z 10ti! Diky.“

„Nesouhlasím s nastavením ID 2. stupně na polovinu částky třetího. Obvykle lze pracovat v 1. ID , ve druhém už málokdy.“

„Výborně zpracováno, přehledně uspořádáno, srozumitelné příklady výpočtu jednotlivých pojistných rizik.“

„příklady a výpočty z praxe“

„Velmi kvalitní vysvětlení od obou přednášejících:-)“

„dobrý den, pokud jde o pojištění VO, dle mého názoru a praxe hraje podstatnou roli v rozhodování klienta mezi pojistnými produkty i další : 1) zda pojišťovna plní stylem " na první riziko" , anebo následně za nesouvisející DG z jiné skupiny až třebas do výše několikanásobku PČ a za 2) zda pojišťovna plní převážně 100% za vyjmenovanou DG, anebo převážně pásmově s ohledem na rozsah diagnózy 25%, 50%, 100% ( NN, MetLife).. Z praxe bych doporučil připravit kurz k pojišťování dětí ( invalidita, ZO apod....) Jinak kurzy přínosné a člověk si leccos oživí. :)“

„Vše o.k. - srozumitelné s důrazem na podstatné věci. Jen výpočet správně nastavených částek u jednotlivých druhů pojištění je pro mě stále dost složitý, protože znamená zároveň znalost velkého množství souvisejích znalostí (vyplácená výše v prac.neschopnosti zaměstnance, výše vdovského popř.sirotčího důchodu atd.). Ideální pro poradce je samozřejmě, když samotná pojišťovna má toto již sama zapracováno do poj.modelů = obrovská pomoc pro FP.“

„velice užitečné informace a výpočty“

„Tento kurz byl velice přínosný. Poradce si zde znovu osvěží jaké limity pojistných částek by měl dát klientovi. Že životní pojištění je individuální záležitost. Že nejde sjednávat všem stejně.Super kurz.“

„Zajímavé, užitečné informace. Hlavně oblast invalidity schválím.“

„výborný“

„vyčerpávající...“

„Možná bych kladl důrazy trochu jinak, každopádně se mi kurz líbil.“

„Vaším školením ŽP jsem nadšen, neboť bylo nejen přehledné, ale ukázalo, co je opravdu pro klienta vhodné. Nešlo v něm o prodej zboží, ale o správné poradenství, což výrazně změnilo můj dříve ambivalentní postoj v případě tohoto produktu.“

„pár chyb ve školení řečeno bylo“

„Operujete v jedné z lekcí se starým zákonem 37/2004 Sb., který již neobsahuje definici pojistné smlouvy. Nově (od 1.1. 2014) je tato upravena v občanském zákoníku 89/2012 Sb. Dopustili jste se i řady miskalkulací a dalších drobných chyb. Každopádně děkuji za kurz, byl zpestřením následného vzdělávání. :)“

„v článku 3. je lektorem špatně spočítaná pojistná částka pro případ smrti, není to uvedená částka 440 000kč- ale 480 000kč dále se mi nelíbí jakési mentorování lektora v modré košili, toto nemá být školení, ale kurz následného vzdělávání, jeho subjektivní názory nejsou na místě, mělo by se jednat pouze o jeho doporučení v bodě 8.praktický příklad, pro mě jeden velký chaos, popírá lekce uvedené před příkladem ( není možné se v něm orientovat i přes velkou snahu)“

„Musím říci, že obsah tohoto kurzu mě velmi zklamal. Doporučení zda sjednávat dané připojištění či nikoli na základě vlastního uvážení se do tohoto typu vzdělávání vůbec nehodí. Já osobně dělám v pojišťovnictví specialistu na životní pojištění už 21 let a spousta úvah, zda ano či ne a na jakou výši jsou naprosto irelevantní a zavádějící obzvláště u invalidního důchodu a závažného onemocnění a to raději pomlčím o dalších nesmyslných úvahách, které v reálném životě fungují úplně jinak. Mrzí mě to. Čekala jsem od tohoto semináře, nezaujatý náhled, který dává zákon a ne osobní názory, které jsou ohnuté až za roh. Přála bych vám vidět opravdového klienta při pojistné události a jak to doopravdy funguje.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pojištění Kurz Online Následné vzdělávání