Jan Šovar
Jan Šovar

Jan Šovar je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS. Zaměřuje se na regulaci finančního sektoru, cenné papíry, FinTech, problematiku pojištění, platební a bankovní služby, investiční služby, problematiku investičních fondů a asset managementu. Před založením kanceláře FINREG PARTNERS působil v jedné z největších českých advokátní kanceláří.

Předtím také v Paříži v předchůdci dnešního orgánu ESMA nebo v investiční bance Deutsche Bank v Londýně. Mnoho let také působil v čele legislativy kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se pod jeho vedením zpracovávala klíčová legislativa v oblasti kapitálového trhu (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech – ZISIF a reforma dluhopisové úpravy).