Kontrola u distributora pojištění

Nové
Kontrola u distributora pojištění
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Kde se můžete dozvědět praktické informace z oblasti compliance a jak se dopředu připravit na to, aby kontrola regulátora proběhla bez problémů? Víte, co je regulace a dohled? Chápete, co máte plnit a čeho se tedy kontrola může týkat? Máte představu, jak kontrola probíhá a co vše musíte regulátorovi poskytnout a v jakých termínech? Nebo trochu tápete?

Všechny výše uvedené otázky zodpoví odborníci na slovo vzatí ze společnosti Compliance team Mgr. Stanislav Holeš a Mgr. Daniel Tošner, kteří v minulosti oba pracovali pro Ministerstvo financí a stále aktivně fungují v oblasti compliance.

Lekce

 • Regulace a dohled
 • Kontrola – koho se týká
 • Kontrola – čeho se týká
 • Kontrola – jak probíhá

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Stanislav Holeš, Mgr. Daniel Tošner
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 
Publikováno: 1.12.2023
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, § 2 odst. o):

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Daniel začínal na Ministerstvu financí ČR při přípravě legislativy pojišťovnictví, zprostředkování a penzijních fondů.

Pak pracoval necelé 3 roky v londýnském dohledu nad finančním trhem Financial Services Authority. Následně se vrátil do ČR a věnoval se ochraně spotřebitele a compliance v KPMG, České pojišťovně a Komerční pojišťovně. Nakonec založil firmu Compliance Team, kterou vede.​

Mgr. Stanislav Holeš se zabývá regulací a činností compliance ve všech oblastech finančního trhu.

Své zkušenosti čerpal na Ministerstvu financí ČR při přípravě legislativy kapitálového trhu a také jako compliance officer a konzultant zprostředkovatelů všech typů finančních produktů.​

100 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

1 hodina na pojištění

Hodnocení kurzu

4,7 (49)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu (49)

„Velmi moc přínosné. Určitě do dalších let doporučuji tvořit s odborníky tyto témata. Děkuji.“

„Zajímavá a ne často probíraná témata“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Úvod do pojištění podnikatelů

Úvod do pojištění podnikatelů

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Odborná péče při distribuci pojištění

Odborná péče při distribuci pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Videokurz na pojištění – teoretická část

Videokurz na pojištění – teoretická část

Kurz Online Certifikace Pojištění