Ing. Gustav Vacek
Ing. Gustav Vacek

Ing. Gustav Vacek absolvoval v roce 1984 elektrotechnickou fakultu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Od roku 1991, kdy nastoupil do České pojišťovny, se věnuje výhradně pojišťovnictví. V roce 1995 se podílel na založení makléřské firmy YSAT PLZEŇ, spol s r. o., kde působí dodnes. Je soudním znalcem se specializací pojišťovnictví a předsedou Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Je spoluautorem publikací – Advokátní právo, Zdravotnictví a právo, Svěřenské fondy. Je také školitel ve Školicí zařízení KPZ, s. r. o.
 


Kurzy lektora

Velká pojistná rizika v praxi

Velká pojistná rizika v praxi

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění