Nový ZPOV („povinné ručení“) Přehled nejdůležitějších změn

Nové
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Zkušený supervizor pro retailové pojištění vozidel vás provede nejvýznamnějšími dopady novely směrnice MID (Motor Insurance Directive) na novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ​​​​​a činnost zprostředkovatele. Dozvíte se o nových limitech, definici vozidel podléhajících povinnosti sjednat povinné ručení, a to včetně takových specialit jako jsou elektrokoloběžky, vozíky apod.

Pochopíte, jak důležitou hranicí pro sjednání povinného ručení zahradního traktůrku je například plot soukromého pozemku. A budete umět svým klientům vysvětlit důležité zkratky, které vám na úvod lektor přehledně vysvětlí, včetně toho, kdy budou klienti potřebovat COC list a jaké změny se týkají VTP/ORV. 

Lekce

 • Novela směrnice MID
 • Nový ZPOV I - provoz vozidla 
 • Nový ZPOV II - nové druhy vozidel
 • Nový ZPOV III - provozovatel, ORV
 • Nový ZPOV IV - zánik, sankce
 • Závěr 

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Miloš Velíšek, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny

Publikováno: 1.12.2023
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Miloš Velíšek v pojišťovnictví působí více než 25 let. ​Před nástupem do ČPP pracoval v pojišťovně Allianz, kde byl mimo jiné odpovědný za demonopolizaci povinného ručení v roce 1999 v pozici ředitele úseku pojištění motorových vozidel.​
​Do ČPP nastoupil v roce 2007 na stejnou pozici. Prosadil řadu produktových a koncepčních změn, které přispěly k tomu, že ČPP patří mezi lídry v oblasti pojištění vozidel. ​ Aktivně se podílel na přípravě nového zákona  povinného ručení ZPOV na základě dlouholetých zkušeností z oblasti tvorby produktu, sjednávání autopojištění a všech dalších aspektů, které s touto problematikou souvisí. ​Pracuje jako supervizor pro retailové pojištění.

200 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

2 hodiny na pojištění

Hodnocení kurzu

4,8 (59)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu (59)

„kurz je velmi dobře a srozumitelně zpracován“

„Vzhledem k tomu, ye zpracovávám pojištění vozidel ve větším počtu jsem byla ráda za objasnění změn v této oblasti a vysvětlení nových pojmů.“

„Zase velmi povedená diskuse a vysvětlení novinek a změn v povinném ručení a dokladech a dalších věcech s tím souvisejících. Děkujeme“

„Zajímavý kurz, skvěle příklady z praxe, Školitel vtipný a kurz tak byl mnohem lépe vstrebatelný“

„Opět nové výborné téma. Chválím oba učinkující. Jen tak dál v těchto nových tématech, které jsou přínosné pro naší práci zprostředkovatelů. Moc děkuji celému týmu VECTOR, který se na projektech podílí.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Finanční arbitr – oblast životního pojištění

Finanční arbitr – oblast životního pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Anatomie pro finanční poradce - úraz

Anatomie pro finanční poradce - úraz

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Kontrola u distributora pojištění

Kontrola u distributora pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění