Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

V programu se dozvíte o všech významných oblastech nastavení pojištění vozidel a předejdete tak chybám při sjednání nové smlouvy. Na základě dat ročenky nehodovosti zjistíte, jaké limity povinného ručení zvolit. Získáte přehled všech pěti důležitých oblastí havarijního pojištění včetně nejčastější chyby týkající se volby místa opravy.

V části pojištění skel naleznete konkrétní částky nákladů na výměnu skla a v pojištění asistence zjistíte nevýhody finančního limitu. Závěrečná lekce na konkrétním příkladu přiblíží záznam a vyhodnocení potřeb klienta včetně upozornění na důsledky volby klienta. Novinkou je také první veřejná metodika, která může být vhodnou pomůckou pro zprostředkovatele pojištění.

Lekce

 • Zákonná úprava analýzy potřeb
 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění skel
 • Asistence
 • Vzorový záznam z jednání
 • Veřejná metodika on-line a závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Martin Podávka; Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 1.12.2023
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Martin vystudoval ZŠ i gymnázium s rozšířenou výukou matematiky, Matematicko-fyzikální fakultu UK a pak ještě jednou Matematicko-fyzikální fakultu UK. Matika ho prostě baví.

Začínal v ING (dnes NN) jako pojistný matematik, pak působil v Allianz, kde se věnoval pojistné matematice, tvorbě produktů, marketingu, UX a UI designu, aby po 20 letech vše využil v budování té nejlepší polštářové pojišťovny.

Martin hledá recept, jak vytvořit klientsky nejlepší retailovou pojišťovnu na světě. A protože na to není sám, tak se mu to daří.

90 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

1 hodina 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,7 (303)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu (303)

„Věcné, pěkné příklady a statistiky.“

„Lektor byl asi opravdu autař, bylo to super.“

„Bylo podrobně vysvětleno i s dopady a příklady z praxe.“

„Nechat k nahlížení tabulek delší čas.“

„Kratší lekce, stručné a vše vysvětlující. Forma otázek a odpovědí je atraktivnější, než monolog lektora. Díky“

„Kurz je velmi dobrý, člověk si po roce zopakuje především produkty, které často nepojišťuje a tak se stane, že vypadnou z paměti. Opakování, matka moudrosti. Jiří Vrba“

„opět velmi fundovaný výklad :-)“

„velice užitečné - super pro běžnou praxi“

„pěkné a srozumitelné“

„Zajímavé, přínosné.“

„Velmi poučný výklad.“

„Super profesionální výklad. Vše jasně vysvětleno a přesně zdokumentováno.“

„OK. Srozumitelné, věcné a bez zbytečností.“

„Výborně sestavené školení, a to jak obsahově, tak i metodicky. Přestože pracuji v oboru již let, tak jsem si školení se zájmem poslechl. Je vidět, že přednášející tomu rozumí. S jeho názory se naprosto ztotožňuji.“

„Super“

„Pan Mgr. Podávka srozumitelně vše vysvětlil a spoustu objasnil. Test je hezky logický. Děkuji.“

„Perfektní !!“

„Kurz by přehledný, srozumitelný a obsahoval skutečně aktuální informace. Způsob prezentace pomohl ke snadnému zapamatování podstatných a zajímavých informací.“

„ok zase jsem o něco chytřejší“

„Výborný kurz, velmi užitečné informace“

„Skvělý lektor se zkušenostmi z praxe, dobře koncipovaný kurz. Zajímavá a přínosná volba témat. Od kurzu jsem získala více, než jsem očekávala.“

„Super“

„kurz je užitečný pro naši praxi“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi
Pojistný podvod – odhalování a prevence

Pojistný podvod – odhalování a prevence

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Daňové aspekty životního pojištění

Daňové aspekty životního pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění