Právní aspekty odborné péče v praxi

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Práce pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců má velký dopad na kvalitu života zákazníků a je natolik důležitá, že je významně regulována. Proto je třeba znát všechny zákony, které tuto činnost upravují. V tomto kurzu nás těmito zákony a jejich praktickým výkladem provede Mgr. Peter Truska.

V kurzu se dozvíte praktické rady, jak například formulovat věty do záznamu z jednání, jak si regulátor představuje časovou souslednost jeho vyplnění nebo například co je a co není chybou při poskytování služby. Naučíte se, jaké informační povinnosti je třeba vůči klientovi splnit a jak mohou pomoci klientovi, vám, pojišťovně i regulátorovi. Pochopíte, kdo za koho nese odpovědnost nebo jak se posuzuje úroveň potřebných znalostí zprostředkovatele či vázaného zástupce.

Peter Truska vše ukazuje na příkladech a zákony zasazuje do souvislostí s jednoduchým poučením. Jedná se tedy o kurz, kde je skvěle propojena teorie i praxe.

Lekce

 • Oblasti práva určující odbornou péči
 • Odborná péče prakticky
 • Záznam z jednání
 • Další prvky odborné péče
 • Odpovědnost
 • Následky porušení odborné péče

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Peter Truska, Jan Čížek
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny 30 minut
Publikováno: 3.2.2023
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, § 2 odst. o):

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Honza Čížek působí ve finančnictví již 14 let. Začínal přímo v pojišťovně na úseku podpory při pojistných událostech v neživotním pojištění. Dále působil jako finanční poradce ve větších poradenských společnostech, které fungovaly na bázi MLM a posléze i jako junior manažer. V poslední z nich se začal z větší části zabývat vzděláváním poradců a do toho vnášel své zkušenosti z poradenské praxe.  Posledních 8 let se již naplno věnoval pouze vzdělávání finančních poradců, srovnávání produktů pojištění, investic a úvěrů a tvorby metodiky pro posouvání od zprostředkování k poradenství.

Ve VECTOR Certifikace působí jako lektor, kde propojuje praktické příklady z práce s klienty a legislativní požadavky na provozování této profese. Do svých vzdělávacích aktivit rád používá analýzy a statistiky, aby tím podpořil argumenty finančních poradců při jednání s klienty.

Jeho motto je: „Mou misí ve finančním poradenství je získat tomuto oboru důstojné postavení vedle dalších odborných podnikatelských profesí.“

Peter Truska je advokát, který se specializuje na oblast finančního sektoru, zejména pojišťovnictví, penzijní systém a investiční služby, a to jak v České republice, tak i na Slovensku.

Právní praxi provozuje od roku 2008. Své znalosti a zkušenosti nabyl působením ve významných mezinárodních finančních korporacích (AXA, NN, UNIQA). 

Mezi jeho úspěšné projekty patří transformace penzijního fondu (2012), implementace regulace provizí v pojišťovnictví (2016), implementace regulace distribuce pojištění (2018) a akvizice a následná přeshraniční fúze dvou významných pojišťovacích skupin na českém a slovenském trhu (2019, 2021).

Byl členem legislativní sekce a výkonného výboru České asociace pojišťoven a členem legislativní sekce Asociace penzijních společností ČR.

V současnosti působí jako partner a advokát společnosti ATP advokátní kancelář s.r.o. 

130 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

2 hodiny 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,7 (161)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Mnoho zajímavých informací a užitečných formulací. Sympatičtí prezentující :-D“

„Bylo to pro mně přínosné“

„Opět úžasné informace, které nejsou tak běžně dostupné. Výborně zvolené téma a zpracování. Těším se v dalších letech na tento typ témat. Moc děkuji !“

„Velmi dobre“

„Srozumitelný a vyčerpávající výklad, děkuji“

„Hodně informací. Zajímavé a přínosné.“

„velmi výstižné a srozumitelné vysvětlování dané problematiky“

„Zajímavě a přehledně podané téma.“

„Stručné, jasné, přehledné.“

„Důležité informace k záznamu z jednání a poskytování rady zprostředkovatele.“

„Zajímavé školení - důležité informace“

„Brnkačka“

„Oba dva lektoři odvedli skvělou práci.“

„Moc chválím, pro mě jeden z nejlepších kurzů tady....Děkuji“

„Opravdu zajímavý kurz, hodně konkrétních příkladů, které pomáhají vysvětlit často dost abstraktní situace.“

„Moc hezky zpracované“

„Přednáška byla srozumitelná.“

„srozumitelné, ale dlouhé“

„opět se nenačítali strávené hodiny u výkladu, jednu lekci jsem spouštěla 3x než to uznalo jako shlédnuté“

„Přivítal a ocenil bych, aby časově byly záběry na informační tabule, než na přednášející, nestíhal jsem vše přečíst a mnohdy i udělat si poznámky. Děkuji.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Tři fáze životního pojištění - 2) Trvání smlouvy

Tři fáze životního pojištění - 2) Trvání smlouvy

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Finanční arbitr a jeho působnost

Finanční arbitr a jeho působnost

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Úvod do kryptoaktiv - pokračování
Nové
Videokurz - penze

Videokurz - penze

Certifikace Kurz Online Penze