Daňové aspekty životního pojištění

Nové
Daňové aspekty životního pojištění
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Zkušená dvojice specialistů vám vysvětlí hlavní důvody, proč jsou daňově odčitatelné některé konkrétní druhy pojistných smluv. Vysvětlí vám prognózu demografického vývoje a seznámí vás se současnými a plánovanými daňovými odpočty. Dozvíte se také o zkušenostech s nabídkou produktu, který se zaměřuje na dlouhodobou péči. Zajímavý je i pohled do zahraničí a produktové aspekty, které mohou produkt zařadit do oblasti škodového nebo obnosového pojištění. Plánované daňové zvýhodnění od roku 2024 se stane impulzem i pro oblast zaměstnaneckých výhod a pro pojistitele.

Lekce

 • Úvod
 • Proč dává smysl podporovat ŽP v zajištění sociálních rizik? 
 • Daňové aspekty v rámci ŽP
 • Daňový odpočet 
 • Daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele 
 • Plnění z rezervotvorných smluv 
 • Dlouhodobá péče - perspektiva nové úpravy ZDP
 • Souhrn schválených změn pro rok 2024
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Mgr. Michal Korejs, Ing. Petr Němeček a Ing. Miroslav Švkára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 1.12.2023
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, § 2 odst. o):

 • distribuce životního pojištění

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity s veřejnoprávní specializací v oblasti práva sociálního zabezpečení a finančního práva a Vysokou školu finanční a správní se specializací v oboru pojišťovnictví.

Má více než 22 letou praxi v oboru pojišťovnictví ve společnostech Victoria-Volksbanken pojišťovna, ČSOB a AEGON. Od roku 2009 působil ve společnosti AEGON pojišťovna, a.s., kde zastával pozici člena představenstva.

Od roku 2019 je Michal ředitelem produktového vývoje v NN Životní pojišťovně.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Petr má více než 15 letou praxi v oboru. Začínal jako pojistný matematik a produktový manažer. Od roku 2010 se pohybuje v oblasti distribuce.

Začínal v pojišťovně Aviva a od roku 2012 působil v pojišťovně Aegon Česká republika, která se v roce 2019 sloučila s NN Životní pojišťovnou.

Od 1. 1. 2020 v NN zodpovídá za veškeré obchodní aktivity s makléřskými společnostmi.

150 Kč
včetně DPH
Chcete-li si objednat 15 hodin, přejděte na balíčky.
Přidat do košíku

Následné vzdělávání

1 hodina 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,8 (34)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu (34)

„Nové zajímavé informace“

„Velmi pěkně zpracované téma. Dozvěděl jsem se nové zajímavé věci. Děkuji.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Velká pojistná rizika v praxi

Velká pojistná rizika v praxi

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Kontrola u distributora pojištění

Kontrola u distributora pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Nový ZPOV („povinné ručení“) Přehled nejdůležitějších změn
Videokurz na pojištění – praktický trénink